vrijdag 17 december 2010

Boekbespreking 'Designing Intranets' op DdUX

Gebruikers van een intranet zijn niet één-op-één te vergelijken met die van publieke websites en - applicaties. Toch wordt ook op een bedrijfsintranet de kwaliteit bepaald door gebruiksgemak, relevantie en aantrekkelijkheid. Ik las Designing intranets van James Robertson en vond daarin bevestiging dat 'de gebruiker centraal' uiteindelijk een beter intranet oplevert.

> Lees verder op DdUX.org

Geen opmerkingen: