vrijdag 21 augustus 2009

DdUX: Technisch schrijven 2010

Technisch schrijver Tom Johnson blogt over technische communicatie ("I'd Rather Be Writing"). De podcast Tech Writer Voices is onderdeel van zijn weblog. In een van de afleveringen heeft Johnson een vraaggesprek met Bogo Vatovec van Bovacon over de rol van een technisch schrijver tijdens het ontwerp van een gebruikersinterface.

Bogo Vatovec runt samen met zijn Duitse zakenpartner een bedrijf in 'business interaction design'. Bij de ontwikkeling van een product, een training of een gebruikersinterface streeft Vatovec naar een voortdurende wisselwerking tussen de ontwerper van de gebruikersinterface en de technisch schrijver die de documentatie opstelt. In zijn ogen hebben zij vergelijkbare kennis van de behoeften van gebruikers.

Zijn aanpak verschilt hierin van die van veel bedrijven, die om financiële redenen de trainingsafdeling onderscheiden van de afdeling die het bijbehorende handboek produceert. Met trainingen geven wordt geld verdiend, terwijl een handboek laten maken alleen maar geld kost. Vatovec ziet dit anders. Hij meent dat een product er beter van wordt als een technisch schrijver nauw samenwerkt met de ontwerper van de gebruikersinterface, zonder dat de een op de stoel van de ander hoeft te gaan zitten.

In zijn ogen zou een technisch schrijver bruikbaarheidsproblemen moeten aangeven. Daarmee doet hij meer dan wat hem wordt verteld. Anders zou hij 'gewoon' documenteren wat hij tegenkomt, zonder ontdekte gebruiksproblemen naar voren te brengen. Zeker als er een interactieontwerper in het team zit zal er niet altijd naar een technisch schrijver worden geluisterd, maar voor Vatovec is dat geen reden je stil te houden.

Wat gebeurt er als een technisch schrijver zich strikt aan zijn opdracht houdt, vraagt de interviewer? In het beste geval: niets. Maar in economisch mindere tijden vraagt een baas zich af: wie helpt ons betere producten te ontwerpen, wie helpt zijn collega's daarbij? Alleen proactieve mensen blijven in zo'n situatie overeind. Niet alle technisch schrijvers zitten natuurlijk zo in elkaar, maar je kunt je toegevoegde waarde bewijzen door één stapje meer te zetten dan wat je wordt gevraagd.

Volgens Vatovec is hierbij van belang dat je constructief blijft. Geef je mening, ook in bijeenkomsten waar mensen dat misschien niet van je verwachten en laat zien dat je wilt helpen wat het bedrijf levert te verbeteren. Bruikbaarheid is niet alleen kritiek op het bestaande, maar ook een idee over hoe het zou moeten zijn. Sluit compromissen en blijf positief.

Als technisch schrijver kan het best lastig zijn meer op de stoel van de informatieontwerper te gaan zitten. Een informatieontwerper reduceert documentatie in de optiek van Vatovec tot het minimaal noodzakelijke. Een technisch schrijver oude stijl heeft natuurlijk een ander belang. Het is aan hem zijn houding ten opzichte van wat hij moet opleveren te veranderen. Het nieuwe motto is 'Verbeter niet de documentatie over het product, maar verbeter het product zelf.'

Vatovec schetst een toekomst waarin alleen technisch schrijvers die hun horizon verbreden het gaan redden. Zijn ervaring is dat goed kunnen schrijven als vaardigheid wel wordt erkend maar niet gerespecteerd ("Iedereen kan toch schrijven?"). In zijn optiek móet iedereen ook redelijk kunnen schrijven. Natuurlijk hoeft een manager geen technisch schrijver te worden, maar algemene schrijfvaardigheid wordt van iedereen verwacht in elke functie.

Kortom, tijd voor technisch schrijvers die niet alleen hun functienaam veranderen om minder met schrijven te worden geassocieerd, maar die over de vakgrens heen durven kijken en een bijdrage leveren aan een beter eindproduct. Ik denk dat dit pleidooi gemakkelijk kan worden vertaald naar de functie van webredacteur. Daarover wellicht een ander keertje meer.

1 opmerking:

Anoniem zei

waarom niet:)