zaterdag 25 april 2009

DJ nieuws: 6 mei live in eerste ronde Metro DJ Contest

Het heeft een tijdje geduurd, maar binnenkort gaat het weer gebeuren: een live-optreden van DJ Bas Evers!
Op woensdag 6 mei sta ik in de eerste ronde van de Metro DJ Contest, georganiseerd door Metro Recordstore. Het begint om 21:00 uur in Café Lust aan de Nobelstraat in Utrecht. Ik open de avond met een set van 45 minuten.
Genres van deze contest zijn techno, house, electro en tech house. Wat er allemaal te winnen valt is officieel nog niet bekendgemaakt, maar een aantal optredens in en om Utrecht hoort erbij.
Ik hoop je op 6 mei te zien om mij te steunen!


dinsdag 21 april 2009

Boekbespreking Writing Space

Bespreking van 'Writing Space', een boek over de verschillen tussen tekst en hypertext.

Jay David Bolter studeerde klassieke talen en informatica in de jaren 70. Sinds 1991 is hij verbonden aan het Georgia Institute of Technology, waar hij doceert en onderzoek doet naar de evolutie van media, het gebruik van technologie in het onderwijs en de rol van computers bij het schrijfproces. In 1991 verscheen van zijn hand ‘Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History of Writing’, een studie naar elektronisch lezen en schrijven.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreekt Bolter de evolutie van het schrift en van het drukwerk (papyrusrol, codex). Hier komt voor het eerst hypertext ter sprake: een netwerk van tekstuele elementen (paragrafen, zinnen, woorden, afbeeldingen) en hun verbindingen. Een elektronische tekst is volgens de auteur geen vaststaande opeenvolging van letters, maar vanuit het oogpunt van de schrijver een netwerk van woordelijke elementen en vanuit het perspectief van de lezer een textuur van mogelijke leeswijzen.

Het tweede deel gaat over boeken, encyclopedieën en bibliotheken. Naast een historisch overzicht werkt de schrijver het idee uit dat door de komst van hypertext de verschillen tussen boek, encyclopedie en bibliotheek vervagen. Ook besteedt hij aandacht aan interactieve fictie (toen nog op een floppydisk of CD-ROM), een project waar hij zich eind jaren 80 mee bezig hield. Het derde deel, ten slotte, verbindt elektronisch schrijven met een aantal onderzoeksgebieden: kunstmatige intelligentie, semiotiek, het menselijk geheugen en cultuur.

Jay David Bolter ziet de overgang van schrijven voor drukwerk naar elektronisch schrijven echt als een revolutie met grote gevolgen voor de organisatie en presentatie van kennis. Elektronische tekst is het eerste soort tekst, zo schrijft hij, waarin de elementen van betekenis, structuur en visuele weergave fundamenteel onstabiel zijn.

In een boek wordt de volgorde van lezen bepaald door de paginanummers, ook al heeft het soms een index die een andere volgorde suggereert. Hypertext wordt niet gedomineerd door paginanummers; het heeft geen natuurlijke orde. Doordat een elektronische lezer zelf bepaalt in welke volgorde hij een tekst leest en er soms ook in kan wijzigen of dingen aan kan toevoegen, wordt de lezer ook auteur. Daarmee is de afstand tussen schrijver en lezer kleiner dan bij een boek.

Waar op papier een voetnoot bij een voetnoot heel pedant kan overkomen, is dat in hypertext heel normaal. Alle individuele paragrafen kunnen even belangrijk zijn en ze vormen samen een netwerk van onderling verbonden delen. Omdat alle data uiteindelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden, vervaagt het onderscheid tussen een boek, een encyclopedie en een bibliotheek. Een boek dat je in je hand houdt geeft de indruk ‘af’ te zijn; een elektronische tekst hoeft nooit te eindigen.

De auteur is van mening dat we opnieuw moeten leren lezen door ‘samen te werken met een tekst’. Ook het schrijven moet opnieuw worden uitgevonden, want dat kan in de ogen van Bolter niet los gezien worden van de materialen en technieken waarmee we dat doen. Genres en schrijfstijlen worden net zo goed bepaald door technologie als door andere factoren. De schrijver benadrukt hier dat een tekstverwerker, hoewel een computertool, slechts een hulpmiddel is om te komen tot inkt op papier. Met Word maak je nog geen hypertext.

Bolter vergelijkt elektronisch schrijven met mondelinge improvisatie, omdat het een associatieve vorm van schrijven is, waarbij de lezer vertrouwt op een samenspel tussen de structuren die de auteur erin heeft gelegd en zijn eigen verbanden en verbindingen. Ook de literatuurkritiek moet zichzelf opnieuw uitvinden. Door het ontstaan van individuele intellectuele communities is het traditionele onderscheid tussen hoge cultuur en volkscultuur zo goed als verdwenen. In plaats van die hiërarchische organisatie zijn er simpelweg verschillende subnetwerken die verschillende lezers aanspreken. De geijkte kwaliteitsnormen zijn hier niet van toepassing.

Wat mij betreft is het eerste deel van ‘Writing Space’ het meest samenhangend en geslaagd. Ik heb het gevoel dat de grondige uitwerking van interactieve fictie in het tweede deel niet nodig is ter ondersteuning van zijn betoog. Bij het derde deel is het naar mijn smaak zelfs zo dat alleen de titel (‘The Mind as a Writing Space’) de individuele hoofdstukken met elkaar verbindt. Hier wordt duidelijk dat het boek eigenlijk een verzameling uiteenlopende wetenschappelijke artikelen is met een onderliggend gemeenschappelijk thema.

Misschien wordt hier de worsteling zichtbaar die de auteur in zijn voorwoord beschrijft. Hij had het liefst een elektronisch boek geschreven, waarin ik als lezer zelf had kunnen kiezen in welke volgorde ik het boek zou doorlopen. Een gedrukt boek hoort van a tot z te lezen als een doorlopend verhaal, verteld door een en dezelfde persoon. Bij een elektronische tekst is dit veel minder belangrijk, zo is mij wel duidelijk geworden. In dat opzicht is ‘Writing Space’ een geslaagd boek: na het lezen ervan begrijp ik die opmerking in het voorwoord volkomen.

maandag 20 april 2009

DdUX: Boekbespreking The Web Content Strategist's Bible

Ik heb de taak op me genomen dit onlangs verschenen boek van Richard Sheffield over contentstrategie eens aan een kritische blik te onderwerpen. Als een van de allereerste publicaties op dit gebied heeft het boekwerk alle kinderziektes van dien: oppervlakkige inhoud, samengeraapte hoofdstukken en meer kwantiteit dan kwaliteit. Mijn advies luidt: geld in je zak houden.

> Lees de bespreking op DdUX.org.

vrijdag 17 april 2009

DJ nieuws: Apparatuur ingewijd :-)

Mijn nieuwe DJ-apparatuur (2 Pioneer CDJ-400's en DJM-700 mengpaneel) lonkte al weken. Vanavond heb ik dan eindelijk de tijd gevonden een nieuwe muzikale reis aan elkaar te mixen. Het is een gevarieerde set geworden met techno, progressive, tech house, electro en trance. En ik ben niet zuinig geweest met de flanger, faser en filter. Oordeel zelf en download '13 Reasons' (77 minuten).

De tracklisting:
01 Robyn - Be mine (Jori Hulkkonen main vocal mix) [konichiwa]
02 Mujava - Township funk (Boy 8 Bit remix) [this is]
03 Özgür Can - Turn the page [blufin]
04 Calvin Harris - I'm not alone (Deadmau5 remix) [fly eye]
05 Dinka - Road to perdition [unreleased]
06 Kenneth Thomas - Wish you were here (Jerome Robins & Zoltan Kontes remix) [perfecto]
07 Audiowhores & Haze - Stay (Audiowhores club mix) [defected]
08 Robert Burian - Orion [tetsuo]
09 Martin Roth & Bartlett Bros. - Losing gravity (Martin Roth anything goes mix) [lunatique]
10 Klems - 5 steps ahead [club elite]
11 Tom Day - Rising moon (Patrik Carrera remix) [trancetribe]
12 Alex MORPH feat. Simon - No regrets (Menno de Jong vocal interpretation) [vandit]
13 Sylvia Tosun & Loverush UK! - 5 reasons (Riley & Durrant club mix) [sea to sun]

vrijdag 10 april 2009

DJ nieuws: Paaschart

Tijd voor een verse chart van Bas Evers om de paasdagen mee door te komen. 10 tracks in de genres trance, breakbeat, progressive, electro en tech house vormen het assortiment eieren dat zich niet meer mag verstoppen ;-)

Check de chart hier en gebruik de JunoPlayer voor artwork.

01 Klems - 5 steps ahead [club elite]
02 Alex MORPH feat. Simon - No regrets (Menno de Jong vocal interpretation) [vandit]
03 Mujava - Township funk (Boy 8 Bit remix) [this is music]
04 Calvin Harris - I'm not alone (Actual Phantom mix) [actual sounds]
05 Sylvia Tosun & Loverush UK!- 5 reasons (Riley & Durrant club mix) [sea to sun]
06 Natious - Amber (Oliver Lieb remix) [lost language]
07 Tom Day - Rising moon (Patrik Carrera remix) [trancetribe]
08 Kenneth Thomas - Wish you were here (Jerome Robins & Zoltan Kontes remix) [perfecto]
09 Audiowhores & Haze - Stay (Audiowhores club mix) [defected]
10 Aeterna - Space traveller [original]

donderdag 9 april 2009

DdUX: Contentstrategie is de laatste mode

De rol, betekenis en functie van de (tekstuele) inhoud van een site is uitermate relevant voor een positieve gebruikservaring. Een nieuw begrip bij alles wat met content (jargon voor 'inhoud') heeft te maken is contentstrategie. Bas Evers geeft een overzicht van wat contentstrategie behelst en waarin het verschilt van webredactie.

Tijdens de Information Architecture Summit, vorige maand gehouden in de Verenigde Staten, was een deelsessie van een volle dag gewijd aan content strategy, een nieuw modewoord in contentland. Wat is contentstrategie precies en wat betekent het voor user experience (design)?

Rachel Lovinger, die twee jaar geleden de term al gebruikte, definieert de doelstelling van het interessegebied als volgt: het gebruik van woorden en data om ondubbelzinnige content te creëren die betekenisvolle, interactieve ervaringen ondersteunt. De contentstrateeg werkt hierbij op macro-/strategisch niveau, terwijl de webredacteur meer op micro-/operationeel niveau zit. Lovinger vindt dat een contentstrateeg een expert moet zijn op alle gebieden van communicatie om zijn werk effectief te kunnen doen.

Contentstrategen sturen in de praktijk webredacteuren aan. Ze stellen richtlijnen op voor het creëren van relevante content, waarbij ze de bedoelingen van de boodschapper en de behoeftes van de 'contentconsument' in de gaten houden. (Overigens gaat het dan vooral om de communicatiebehoeften en niet zozeer om user experience an sich.)

Contentstrategen bemoeien zich ook met bruikbaar maken van content voor machines door middel van bijvoorbeeld taxonomieën, thesauri, metadata en het semantische web. Ze houden zich bezig met manieren om content efficiënter te produceren, zowel door het uitdenken van werkprocessen als het aandragen van oplossingen op het vlak van bijvoorbeeld systemen voor contentmanagement, hulpmiddelen voor metadata en zoekmachines.

Ten slotte houdt de contentstrateeg van overvloedige, uitputtende content ('comprehensive' in het Engels). Hij analyseert bestaande webinhoud, identificeert gaten daarin, evalueert mogelijke bronnen voor toegevoegde waarde en adviseert over de productie van die aanvullende content. Aldus Lovinger.

Het klinkt misschien allemaal nog wat abstract. Daarom een concreet voorbeeld. Colleen Jones is een contentstrateeg die werkt bij Threebrick, een internetbedrijf dat zich presenteert met het motto 'Conversational Design'. Zij houdt zich specifiek bezig met wat zij zelf 'invloedrijke content' noemt (plat gezegd content die tot actie aanzet, bijvoorbeeld een aankoop). Tijdens de IA Summit hield zij een presentatie waarin zij het belang hiervan toelicht en duidelijk maakt hoe invloedrijke content kan worden gecreëerd.

Zij begint met het onderscheid tussen bruikbare en invloedrijke content. Niet alle bruikbare content is in haar ogen ook invloedrijk en andersom. Het gaat om de balans. De contentstrateeg houdt dus wel rekening met een goede user experience, maar niet ten koste van de boodschap. Relevante content is leidend. Jones geeft vervolgens in acht stappen weer hoe die gebalanceerde content (bruikbaar én invloedrijk) op een commerciële website tot stand gebracht kan worden:

1. Praat als een persoon.
2. Zorg voor geloofwaardigheid.
3. Gebruik de juiste toon.
4. Maak op een respectvolle manier gebruik van het geschikte moment.
5. Herinner de consument aan de unieke verkooppunten van het product.
6. Doe een beroep op de linker en rechter hersenhelft.
7. Vertel verhalen.
8. Gebruik metaforen.

Ik ga hier nu niet dieper op deze punten in. Het gaat mij om het beeld van de onderwerpen waar Jones zich als contentstrateeg mee bezighoudt, waarbij zij (in vergelijking met iemand als Lovinger) nog vrij dicht tegen het werk van de webredacteur aan zit. Vooral aan punt 6 kun je zien dat een contentstrateeg wetenschappelijk onderzoek gebruikt bij haar werk. Jones zegt daarover zelf in haar presentatie dat invloedrijke content kan profiteren van inzichten uit de cognitieve psychologie, taalkunde en retoriek.

Contentstrategie probeert dus een brug te slaan tussen user experience als fenomeen aan de ene kant en de inhoud van een website aan de andere kant. Een webredacteur doet er goed aan zich bewust te zijn van de verdiepingsslag die contentstrategie te bieden heeft. Toch denk ik dat een ux-bewuste webschrijver een heel eind komt bij het creëren van relevante content, zonder apart een contentstrateeg in te huren.

Contentstrategie is nu even de paraplu waaronder het raakvlak tussen user experience en content wordt gevangen. Dat raakvlak wordt trouwens wel steeds wezenlijker. Een goede user experience kan niet worden gecreëerd zonder goed doordachte, relevante content. Op termijn worden alle serieuze webredacteuren contentstrategen.

N.B. - Het lijkt misschien alsof het interessegebied zich beperkt tot tekstuele content, maar dat is zeker niet het geval. Ook over auditieve, visuele en andere non-tekstuele content heeft de contentstrateeg een visie.