donderdag 26 april 2007

De Deur


Gisteravond en vanochtend is weer eens glashelder geïllustreerd dat de media zelf bepalen wat er nieuws is en wat niet. De voorzitter van de Partij van de Arbeid had eerder op de dag zijn aftreden aangekondigd. O schok, o horror! Het was in mijn ogen een zielige vertoning om Ferry Mingelen in NOVA voor de deur van een grachtenpand te zien staan, waarachter kennelijk koortsachtig overleg plaatsvond. Er was alleen geen enkel nieuws te melden.

Pauw en Witteman hadden iets later op de avond ook een straalverbinding met De Deur. "Mochten er ontwikkelingen zijn, dan hoort u dat direct." Vanochtend opende RTL Nieuws met het bericht dat het voltallige partijbestuur vannacht de handdoek in de ring heeft gegooid. En wie is er aangesteld als interimbestuurder: dezelfde Ruud Koole die anderhalf jaar geleden nog het veld moest ruimen, omdat hij ongeschikt zou zijn als voorzitter. Ik zou zeggen: het zal allemaal wel.

Is dit nou het belangrijkste nieuws? Ik geef je op een briefje dat meer dan driekwart van de bevolking geen idee heeft wat een partijbestuur doet. Het gedoe rond partijvoorzitter, fractievoorzitter en politiek leider is ook allemaal erg Haags.

De afgetreden Michiel van Hulten was partijvoorzitter. In die hoedanigheid was het zijn taak te controleren of de fracties in Eerste en Tweede Kamer voldoende handelen naar het gedachtegoed van de partij. Van Hulten was tevens campagneleider en het schijnt nu dat hij juist vanwege de slechte campagne is opgestapt. Dus niet omdat hij niet functioneert als voorzitter.

Fractievoorzitter is Jacques Tichelaar, die als taak heeft te controleren of de regering, waar de Partij van de Arbeid deel van uitmaakt, haar werk naar behoren doet. Slimme zet van vice-premier Wouter Bos om Tichelaar de leiding over de fractie te geven, want Jacques was de rechterhand van Bos bij het smeden van het regeerakkoord. Weinig tegenwind van te verwachten dus.

Dan de politiek leider van de PvdA. Dat is nu formeel Wouter Bos, maar kopstukken van de partij verkondigen de laatste dagen achter elkaar in de media dat de leider in de Tweede Kamer moet zitten en niet in het kabinet. Omdat Bos dikke vriendjes is met Van Hulten, wordt er met het vertrek van laatstgenoemde meteen aan de stoelpoten van Wouter gezaagd.

Nogmaals: het zal allemaal wel. Regeer het land naar behoren en hoe de partij intern georganiseerd is, zal me totale worst zijn. In ieder geval hoeft dit soort zaken niet breed uitgemeten te worden in de media. De live verbinding tussen Pauw en Witteman en een gesloten deur op de Herengracht doet geen recht aan de nieuwswaarde van het zoveelste gekrakeel binnen de ooit zo machtige Partij van de Arbeid.

Geen opmerkingen: