vrijdag 2 februari 2007

Boter op het hoofd


De Tweede Kamer is van plan een parlementair onderzoek te verrichten naar de vernieuwingen in het onderwijs van de afgelopen twintig jaar, zo lees ik op Nu. Je moet dan denken aan gedrochten als de basisvorming, het studiehuis, het vmbo en het Nieuwe Leren, waarvan ieder weldenkend mens kan bedenken dat het geen succes wordt, behalve -heel mysterieus- de verantwoordelijke politici en ambtenaren. Om meerdere redenen is dit onderzoek een farce:

Een parlementair onderzoek is een tandenloos instrument. Er wordt een commissie ingesteld die een rapport schrijft, dat in de Kamer besproken wordt. Wettelijk is er niets voor dit type onderzoek geregeld: de commissie heeft bijvoorbeeld geen enquêtebevoegdheden. Dat wil zeggen dat personen niet onder ede gehoord kunnen worden. Verder is onduidelijk wat er met de uitkomsten van dergelijke onderzoeken gebeurt. Kijk maar eens naar de uitvoerige lijst parlementaire onderzoeken uit het verleden en vraag je af wat er veranderd is in Nederland naar aanleiding van de uitkomsten.

Ik ben blij dat ik niet werk bij de griffie van de Tweede Kamer. Aan hen wordt namelijk gevraagd een eerste onderzoeksopzet te schrijven. Dat zal nog niet meevallen! Aan alle vier bovengenoemde onderwijsvernieuwingen kan wat mij betreft een complete parlementaire enquête worden gewijd (in die setting kunnen mensen wel onder ede worden gehoord). Een parlementair onderzoek dat zich tot doel stelt alle onderwijsvernieuwingen te onderzoeken stelt zich bij voorbaat voor een mission impossible.

De Tweede Kamer is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor alle onderwijsvernieuwingen waar ze nu tegen in het verweer komen. Ik zeg niet dat je niet mag leren van je fouten, maar het komt wat blasé over om een commissie te laten onderzoeken wie al die blunders begaan heeft, terwijl de Kamer zelf de verantwoordelijke ministers behoort te controleren. Boter op het hoofd, heet dat.

Zogenaamd wordt dit parlementaire onderzoek opgestart naar aanleiding van een demonstratie van studenten en scholieren afgelopen vrijdag. Zij vinden dat zij teveel aan hun lot worden overgelaten. In plaats van les te krijgen, moeten ze zelf problemen oplossen aan de hand van opdrachten en krijgen ze daarbij te weinig begeleiding. Hoewel al die klachten volgens mij volkomen terecht zijn, is het niet best gesteld met de politiek als er werkelijk alleen na aanleiding van één studentenprotest een parlementair onderzoek wordt gestart! Zo ken ik ook nog wel een paar dossiers; maar eens gauw een demonstratie'tje organiseren!

Geen opmerkingen: