dinsdag 16 januari 2007

Column: Pleitbezorgers

In mei 2005 was de Nederlandse Metro op zoek naar een nieuwe columnist. De gratis krant plaatste een algemene oproep om columns in te sturen. Uit de schrijvers van de beste inzendingen zou de nieuwe Metro-columnist gekozen worden. In het kader van deze oproep stuurde ik onderstaande column in. Rond die tijd werd het referendum gehouden over de Europese Grondwet. Inmiddels weten we dat zowel de Nederlandse bevolking als de Fransen de grondwet verworpen hebben en staat de hele kwestie min of meer in de ijskast.

PLEITBEZORGERS

Het ontbreekt aan pleitbezorgers van de Europese Grondwet. En dan bedoel ik zowel aan mensen die helder kunnen uitleggen waarom we vóór zouden moeten stemmen als tegen. Bij vele gebeurtenissen die debat oproepen staat vanzelf een aantal mensen op dat je steeds ziet terugkeren in actualiteitenrubrieken en discussieprogramma’s. Bij de Grondwet merkwaardig genoeg niet. De SP is ertegen, dat weet ik dan weer wel, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat er alleen maar redenen te geven zijn om tegen te stemmen; er zal toch ergens ook wel een voordeel te vinden zijn voor Nederland?

Bij gebrek aan pleitbezorgers heb ik de door de regering geboden literatuur erop nageslagen. Dat wil zeggen een folder die iedereen in de bus gekregen heeft en een opgevraagde kopie van de volledige tekst in krantvorm. De volledige tekst is geen doorkomen aan, dus ik heb me geconcentreerd op de samenvatting. Het gebrek aan goede, volledige informatie wordt bij het lezen van dit document schrijnend duidelijk. Zo vind ik in dit 11 pagina’s tellende foldertje twee zinsneden die volstrekt met elkaar in tegenspraak zijn.

Ten aanzien van de bevoegdheden van de Europese Unie valt het volgende op: “Daar waar naast de lidstaten ook de EU bevoegd is, treedt de EU alleen op als dat nodig is. … Nationale parlementen kunnen tegen zo’n optreden bezwaar maken.” Deze zin wordt gevolgd door: “Het recht van de EU gaat boven het recht van de lidstaten.” Dit roept uiteraard de vragen op wannéér de Europese Unie het nodig vindt om op te treden, maar belangrijker, als het recht van de EU altijd voorgaat, wat is dan nog de waarde van het protest dat een nationaal parlement kan aantekenen tegen zo’n optreden? Ik heb nog geen enkele deskundige hier iets zinnigs over horen zeggen. En ik kan me nou ook weer niet voorstellen dat ik de enige ben die dit gezien heeft.

Verder staan er twee interessante passages in de samenvatting ten aanzien van visserij. Kort gezegd is de bescherming van de visstand in zee een zogenaamde exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. Alleen de EU treedt op dit terrein op. In de volgende passage staat dat visserij (in het algemeen) valt onder de gedeelde bevoegdheden. Zowel de Europese Unie als de lidstaten kunnen hier optreden. Het lijkt me verdomd lastig om als EU de visstand te beschermen als iedere lidstaat zijn eigen visserijbeleid erop na kan houden. Ook hier ontbreekt het aan explicateurs.

De vraag dringt zich dus op waar al die deskundigen zijn. Waarom durft niemand het aan om in heldere taal duidelijk te maken wat de voors en tegens van de Grondwet zijn? Het enige soort argumenten van voorstanders dat je veel hoort is in de trant van “de zaken worden al door Europa geregeld”. Aangezien ik daar niet om gevraagd heb, zou dat juist een argument kunnen zijn om tegen te stemmen!

Laat ik voorop stellen dat ik tot de groep burgers behoor die op inhoudelijke gronden een stem wil uitbrengen. Ik wil niet tegen stemmen omdat ik bijvoorbeeld tegen de toetreding van Turkije ben; dit is een oneigenlijk gebruik van het stemrecht over deze Grondwet. Maar laat iemand dan eens die inhoud op een degelijke manier uitleggen. En voordat de ingezonden brieven van de SP de redactie overdonderen: ik wil niet alleen weten waarom ik tegen zou moeten stemmen.

Geen opmerkingen: