dinsdag 16 januari 2007

Beste blogs van basevers.hyves.nl (9): Homo's en christenen


Oorspronkelijke publicatie: 17 november 2006

In het Natuurhistorisch Museum van de Universiteit van Oslo is een tentoonstelling geopend over homoseksualiteit in de dierenwereld. Er zijn 51 voorbeelden tentoongesteld van diersoorten die homoseksuele gedragingen laten zien. Er wordt in de wetenschappelijke wereld weinig aandacht besteed aan homoseksualiteit onder dieren, met name omdat het evolutionair gezien geen nut zou hebben. Volgens de projectleider van de tentoonstelling is er echter bij 1500 (!) diersoorten homoseksueel gedrag geobserveerd en van 500 van deze soorten is het fenomeen zelfs goed beschreven. Op LiveScience.com, een interessante (Engelstalige) populairwetenschappelijke website, wordt een reeks interessante en opmerkelijke verklaringen gegeven voor homoseks onder dieren, waaronder enkele die een soort van evolutionair nut lijken te behelzen.

Ik moest denken aan homoseksualiteit in de dierenwereld vanwege de Amerikaanse dominee Ted Haggard, die onlangs heeft toegegeven seks met mannen te hebben bedreven. Dit ondanks het feit dat hij zich negatief heeft uitgelaten over homoseks en een fel tegenstander is van het homohuwelijk. (Ik vrees dat Taggard lijdt aan een klassiek voorbeeld van negatieve projectie.) Taggard heeft zijn eigen gedrag gekwalificeerd als immoreel en zedeloos. Een van de klassieke "argumenten" van de Kerk om homoseksualiteit te verbieden is de stelling dat het onnatuurlijk gedrag is. Dieren doen er immers ook niet aan? Zie boven.

Geen opmerkingen: