woensdag 24 januari 2007

Beste blogs van basevers.hyves.nl (13): Victoria's brain drain


Oorspronkelijke publicatie: 24 januari 2007

Victoria Koblenko, voormalig soapactrice en vrouw van FC Groningen-speler Levchenko, zet zich belangenloos in voor de organisatie De Derde Kamer, bedoeld om burgers te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking, handel, veiligheid en globalisering. Het komt erop neer dat 120 Nederlanders en 30 mensen uit ontwikkelingslanden zitting nemen in een virtueel parlement, waar ze voorstellen bedenken voor het verbeteren van internationale samenwerking. Ze vertellen in hun eigen dorp of stad en aan lokale media over hun ervaringen.

Zulke initiatieven zijn natuurlijk prachtig, maar ik heb de indruk dat Afrika er meer bij gebaat is dat er van alles gebeurt dan dat er veel wordt gepraat over wat er allemaal zou móéten gebeuren. Bovendien zal de betrokkenheid van de lokale bevolking bij zo'n westerse praatclub, gezien de urgentie van basale dagelijkse problemen, vermoedelijk gering zijn. Niettemin is ieder initiatief er één en valt het Victoria te prijzen dat ze er belangenloos aan meewerkt.

Koblenko is onlangs in een Afrikaans land geweest (ik meen Ghana), waar ze in een dorp kwam discussiëren over ontwikkelingssamenwerking met de lokale bevolking. Vanochtend vertelde ze hierover in Goedemorgen Nederland. Het viel direct op dat de van oorsprong Oekraïense soapster het hart weliswaar op de juiste plaats heeft zitten, maar feitelijk weinig snapt van de topics die ze als ambassadrice van de Derde Kamer voor het voetlicht moet brengen. Of misschien weet ze het gewoon slecht onder woorden te brengen.

Op de vraag van de (trouwens ook niet bijster intelligent overkomende) presentatrice, wat de brain drain precies inhoudt, antwoordde Victoria: "Dat is het weglekken van eh... hersenen." Nou ja, de kijkers van Goedemorgen Nederland zullen wel begrepen hebben dat het voor de economische ontwikkeling van Afrikaanse landen een groot probleem is dat slimme en ondernemende mensen ervoor kiezen elders (= in het Westen) een carrière op te bouwen en niet in hun herkomstland.

Wat verder opviel aan het korte interview is de volstrekte naïeviteit waarmee Koblenko naar dat Ghanese dorpje is getrokken. Ze was al verbaasd dat ze voor een gehoor stond te praten van bijna alleen maar mannen (doen vrouwen hier niet mee aan politieke discussies dan?) en ze viel helemaal van haar spreekwoordelijke stoel toen het publiek vijandig reageerde op haar vurige pleidooi voor vrouwenemancipatie. "Dat past niet in de Afrikaanse cultuur," beten de dorpsmannen haar toe. Nou ja zeg, Koblenko werd er even helemaal stil van. En zij is bepaald niet op haar mooie mondje gevallen.

Kortom, het interview gaf de indruk van een wat schattige, naïeve BN'er die dacht met één debatje in een Ghanees dorp de vrouwenemancipatie in geheel Afrika een enorme duw in de goede richting te geven. Ze was er zo verbaasd over dat dit niet was gelukt, ze kon er nog steeds niet over uit. Ach Victoria, blijven volhouden. Alle kleine beetjes helpen. (Ik meen het serieus!)

Geen opmerkingen: